Sunday

ค้นหาตัวเอง


มีหลายครั้งคำถามเดิมๆเข้ามาวนเวียนทักทายเราเสมอ

"เราชอบอะไร? เราเป็นใคร? อะไรคือเรา?"

น้ำผึ้งขอเรียกคำถามเหล่านี้ว่า "คำถามค้นหาตัวเอง" 
เป็นคำถามที่น้ำผึ้งคิดว่าเราทุกๆคนมีมาตั้งแต่เด็ก เราฟูมฟักคำถามเหล่านี้ให้เติบโตมาพร้อมกับเรา ...

บางทีเราก็อดอิจฉาคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรา เพื่อนของเพื่อนเรา เพื่อนของแฟนเรา เพื่อนของเพื่อนของเพื่อน หรือใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้รู้จักเค้าเป็นการส่วนตัว...

เราอิจฉาที่เค้ารู้คำตอบของคำถามเหล่านั้น!