Friday

เงินก็หาซื้อไม่ได้

"ชีวิต" 
เป็นเรื่องของการเรียนรู้ การปรับตัว และการยอมรับ 

วันนี้ (29/11/13) ถือว่าเป็นวันแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญของชีวิตเราอีกวัน 
ในทุกวันจะเริ่มต้นวันด้วยหน้าที่ที่จะต้องทำแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน มีความสุขที่จะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆเสมอ วันนี้ก็มีบทเรียนใหม่ในชีวิตของเรา เพราะเป็นวันที่เราจะได้คุยธุรกิจ "ด้วยตัวเอง"

การคุยในวันนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิต เพราะมันสอนเราหลายเรื่องเหลือเกิน